MERZDORF FINE FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Re_Open UK

 przez Unię Europejską ze środków pobrexitowej rezerwy dostosowawczej

pn. „Wprowadzenie na rynek mięsnych przekąsek dla zwierząt jako nowego kierunku rozwoju firmy.”

Nr projektu: PBAR.02.01.00-00-0297/23

Oś priorytetowa: PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy

Działanie: PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.03.2023 r. – 30.09.2023 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:   190 511,26 EUR

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA:  190 511,26 EUR

Przedmiotem projektu jest zakup maszyn, które pozwolą na wdrożenie do oferty firmy produktów żywnościowych dla zwierząt – wysokiej jakości mięsnych przekąsek oraz przysmaków dla zwierząt – głównie kotów i psów.

Celem głównym projektu jest poszukiwanie nowych kierunków rozwoju, przez zaoferowanie nowych produktów wzbogacających dotychczasowe portfolio oferty firmy Merzdorf, otwierając w ten sposób nowe rynki zbytu i możliwości generowania przychodów przedsiębiorstwa.

Zakres projektu obejmuje inwestycję w maszyny, sprzęt produkcyjny i pakujący, a także przyrządy do zapewnienia najwyższej jakości produktu.