Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administrator Danych Osobowych: Merzdorf Fine Food Sp. z o.o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, e-mail: info@merzdorf.pl

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

MERZDORF FINE FOOD SP. Z O.O.

ul. Technologiczna 2
45-839 Opole
tel.: 728 403 789
e-mail: info@merzdorf.pl
NIP : PL7543117744
 
 

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

78